Resistències hermètica blindada

- Resistències utilitzades en els nostres filtres HMP (veure catàleg SISTEMES D'INJECCIÓ)

- Potència variable segons necessitats.

- Altes potències (W/cm2).

- Distribució de calor òptima.

- Hermètica, evitant qualsevol intrusió de material.

- Ràpid muntatge

- Fongui interior de llautó aconseguint una màxima propagació de la calor

- Protecció de les espires de les resistències gràcies a les fonguis interior i exterior.

Possibilitat de fabricar qualsevol diàmetre, longitud i potència de la resistència, segons necessitat del client.

 .