Boquilla d'Obturació Càmara Plus Monoblock

La boquilla d'Obturació HMP Sèrie Plus està dissenyada per a oferir una gran qualitat als productes injectats amb uns preus optimitzats. Un sistema amb resistència integrada, oferint una temperatura òptima i exacta en el canal de pas de material. És un sistema amb tot unit, creant un sol conjunt monoblock (Cambra, filtres i connexió) permetent la seva instal·lació d'una forma immediata. Amb una gran quantitat de punteres d'injecció per a poder injectar una àmplia gamma de plàstics de peces amb qualsevol geometria. Oferint gran resultat fins i tot en la injecció de resines amb càrrega de fibra.